– Hovedbudskapet med dette foredrag er å vise at brystbevarende operasjon er like bra som å fjerne brystet ved brystkreft, og kanskje litt bedre, sa Hartmann-Johnsen.

Forskeren har ledet arbeidet hvor han og hans kolleger ved Kreftregisteret har sett på tall for vel 13.000 kvinner i Norge som er operert for brystkreft. Forskerne har sammenlignet overlevelse for dem som fikk brystbevarende operasjon og dem fikk fjernet brystet, også kjent som mastektomi.

– Dersom vi deler gruppen i pasienter som har fått brystbevarende og pasienter som har fått fjernet brystet, ser vi en forskjell. Fem års overlevelse ved brystbevarende operasjon er 97 prosent. Fem års overlevelse ved mastektomi er 88 prosent. Blant dem som gjennomgår mastektomi er det imidlertid flere eldre, og flere med mer hissig sykdom. Derfor kan ikke disse tallene sammenlignes direkte, konkluderer forskeren.

Han viste også til at internasjonale studier gir lignende resultater, hvor brystbevarende operasjon er like bra eller bedre enn mastektomi.

– Kan fremstå dramatisk

– I en justert analyse, som tar hensyn til stadium, grad, alder og diagnoseår i beregningen, viser våre resultater at pasienter som får brystbevarende operasjon har 64 prosent større sjanse for å overleve brystkreft enn dem som får mastektomi. Dette virker som et veldig stort og dramatisk tall, så det er viktig å huske på at overlevelsen ved brystkreft uansett er veldig god. Sett under ett er fem års overlevelsen 94 prosent. Derfor får få tilfeller ganske store utslag i statistikken, sier Hartmann-Johnsen.

Som kirurg møter Hartman-Johnsen mange pasienter som står foran valget om de vil ha brystbevarende operasjon eller mastektomi.

– Mange pasienter ønsker å bli kvitt hele brystet. I slike situasjoner sier jeg til pasienten at det er like bra å beholde brystet, kanskje det er litt bedre også. Men jeg prøver ikke å overbevise alle om å velge brystbevarende om de ikke er komfortable med det, for det er i utgangspunktet ganske likt, sa han.

Kirurgen understreket også at det er behov for mer forskning før man eventuelt kan slå fast at brystbevarende kirurgi er bedre enn å fjerne brystet, samt for å finne årsaken til den eventuelle forskjellen.

Norge oppfyller kvalitetskravet

Ellen Schlichting, seksjonssjef og kirurg ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, og medlem i NBCGs arbeidsgruppe, la frem foreløpige tall fra Norsk Brystcancer Register fra 2013 som viste antall brystbevarende operasjoner versus antall mastektomier utført ved norske sykehus. De endelige resultatene fra 2013 publiseres til høsten.

– Landsgjennomsnittet viser at 72 prosent av brystkreftpasientene i Norge gis brystbevarende operasjon når tumoren er mindre enn 30 millimeter. Kvalitetsindikatoren fra EUSOMA er 70 prosent, så Norge som helhet oppfyller kvalitetskravet. Samtidig viser de konkrete tallene store variasjoner fra sykehus til sykehus, så her er det en jobb å gjøre, fortalte Schlichting.

Selv om kvalitetskravet fra EUSOMA er på 70 prosent, er målet at 80 prosent av brystkreftpasienter med en svulst mindre enn 30 millimeter skal få brystbevarende operasjon.