Med vår nye Instagram-konto vil vi forsøke å gi et billedlig innblikk i hva som skjer i Brystkreftforeningen. Kanskje har du et bilde fra en likepersonsaktivitet eller et arrangement i regi av lokalforeningen du har lyst til å dele? Send oss det gjerne på post@brystkreftforeningen.no