Pengene er overskuddet fra et nøkkelringsalg tilknyttet Unilabs’ kampanje «Pink Size For Life». På nøkkelringene er fire, rosa kuler i ulike størrelse. Kulenes ulike størrelse skal illustrere viktigheten av å gå til mammografi for å kunne oppdage brystkreft på et tidlig tidspunkt. 

- Den største av kulene viser gjennomsnittlig størrelse på svulster eller forandringer som kan oppdages når du selv undersøker brystene. Den nest største viser gjennomsnittlig størrelse på de som kan oppdages når en lege undersøker deg, forklarer Wenche Jansen, markedskonsulent ved Unilabs.

Denne nøkkelringen skal illustrere viktigheten av å gå til mammografi. Størrelsen på kulene er basert på gjennomsnittlige tall.

 

- Den tredje største viser gjennomsnittlig størrelse på kuler som kan oppdages første gang du er til mammografi, mens den minste viser gjennomsnittlig størrelse på kuler som kan oppdages når du regelmessig går til mammografi, sier hun.

Idé fra Sverige
Knut Holberg, instituttsjef ved Unilabs Røntgen Majorstua, forteller at nøkkelringkonseptet kommer fra Sverige.

- Det startet med at man så at mange kvinner med innvandrerbakgrunn ikke kom til mammografi fordi de ikke så viktigheten av det. Det ga behov for å informere, sier han.

- Om de vil komme til oss eller andre for mammografi, er opp til dem. Vi skal uansett være til samfunnsnytte, det er en av våre verdier, sier han.

Nøkkelringene ønsket Unilabs å selge i Norge, og overskuddet skulle gis til et godt formål.

- Da var det nærliggende for oss å gi dette til Brystkreftforeningen. På litt under etter år har vi fått et overskudd på 102.000 kroner. Det er veldig bra, sier Jansen, og legger til at det ikke er satt noen sluttdato for kampanjen.

- Viktig gave
Mandag mottok hovedstyremedlem Inger Margrethe Holter og fungerende daglig leder Eva Michelsen Ekroll sjekken på vegne av Brystkreftforeningen.

- Dette er en generøs og viktig gave for oss. Pengene skal bli vel brukt. Tusen takk, sa Holter ved overrekkelsen.

Holther synes nøkkelringen formidler viktigheten av mammografi på en god måte.

- Vi i Brystkreftforeningen oppfordrer alle som innkalles til mammografiscreening til å benytte seg av tilbudet, så slik informasjonen er også relevant for bruk av tilbudet fra det offentlige, sier hun.