Brystkreftforeningen ble tirsdag tildelt 665.000 kroner fra ExtraStiftelsen for prosjektet «Stratifisert screening for brystkreft». Prosjektet ledes av Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet i Norge.

- I Mammografiprogrammet i dag innkaller vi alle kvinner i alderen 50-69 år til screening hver annet år. Da er det bare alder vi tar høyde for med tanke på risiko for å utvikle brystkreft. Vi vil gjerne gjøre screening mer individualisert også med tanke på andre risikofaktorer, forteller Hofvind.

Nyere forskning viser at høy kjerteltetthet i brystene øker risikoen for å utvikle brystkreft. Med prosjektet «Stratifisert screening for brystkreft» vil man finne ut om kvinner med mammografisk tette bryst bør undersøkes med ultralyd i tillegg til vanlig mammografi.

- Kanskje bør disse kvinnene også komme oftere til undersøkelse, mens kvinner med fettrike bryst kanskje kan komme mer sjeldent, forteller Hofvind.

Hun er strålende fornøyd med tildeling fra ExtraStiftelsen.

- Det er veldig motiverende. Man jobber på og har lyst til å gjøre så mye, og nå får vi mer krefter i sving for å bedre screening i Norge, sier hun.

Brystkreftforeningens styreleder, Tone Holsbøe, gleder seg også over tildelingen.

- Dette er gledelig og viktig for oss. Mammografi er en av våre hjertesaker, og vi tror individualisert screening er fremtiden. Ved midler gjennom ExtraStiftelsen er vi glade for å kunne realisere dette prosjektet, sier hun.