Pengene er overskuddet fra et nøkkelringsalg tilknyttet Unilabs’ kampanje «Pink Size For Life». På nøkkelringene er fire, rosa kuler i ulike størrelse. Kulenes ulike størrelse skal illustrere viktigheten av å gå til mammografi for å kunne oppdage brystkreft på et tidlig tidspunkt. 

Dette er 4. gang at Unilabs gir Brystkreftforeningen overskuddet av denne kampanjen. Til sammen har Brystkreftforeningen mottatt 370 200 kroner.