Det er NRK.no som fredag omtaler den lange ventetiden for å komme til mammografiundersøkelse ved sykehuset i Førde. Helse Førde sier at de som trenger rask hjelp får det, men Brystkreftforeningen mener åtte ukers venting på mammografi er altfor lenge.

- Det er umenneskelig for de som går og venter på en slik time, men jeg tror også det er viktig for å få avklart om du har behov for videre utredning og kanskje få starte med behandling. Det er viktig men en rask avklaring, sier Ekroll, fungerende daglig leder i Brystkreftforeningen.

Sveinung Bjørkedal, avdelingssjef ved Radiologisk avdeling i Helse Førde, bekrefter over NRK.no at enkelte pasienter må vente lenge på mammografi. Pasientene vurderes etter risiko for brystkreft.

- Vi er nødt til å gjøre gode prioriteringer. Derfor er vi veldig avhengig av at vi får gode henvisninger av legene, med best mulig opplysninger, sier Bjørkedal til nettstedet.

Pasienter med «begrunnet risiko» for brystkreft skal inn til mammografi innen ti dager. Brystkreftforeningen mener regelen bør gjelde alle som sendes til mammografiundersøkelse.

Les hele saken på NRK.nos nettsider her.