- Vårt mål er å legge ned dette forumet i den formen det har idag
Vi har nå etablert en egen interesseorganisasjon som jobber mot dette målet - Foreningen For Rettferdig Behandling. Denne foreningen består av onkolog, forsker, sykepleiere, pasienter og entusiastiske mennesker som ikke bare tenker på det økonomiske aspektet. Foreningen For Rettferdig Behandling tenker også på mennesket, pasientene som idag kanskje dør mens de venter på å få behandling og de riktige medisinene. Dette er en svært viktig sak også for Brystkreftforeningen som vi bare må kjempe for!, sier Ellen Harris Utne. Vi jobber for menneskene bak diagnosen. Det bør Beslutningsforumet også gjøre. De bør fokusere mindre på økonomi og mer på menneskene som nå lider i behandlingskø. Les appellen til Harris Utne her:

Appell mot Beslutningsforum foran Stortinget 3/9 ved Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne

For Rettferdig Behandling er en ny forening som har som mål å legge ned Beslutningsforum i sin nåværende form. Vi består av onkolog, forsker, sykepleiere, pasienter og entusiastiske mennesker som vil ha rettferdig behandling. Mitt navn er Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen, nå også leder i For rettferdig behandling. Dette er en viktig sak som Brystkreftforeningen bare må fronte.

Vi er her for markere motstand mot at Beslutningsforum For Nye Metoder, får fortsette i sin nåværende form. I dag avgjøres innføringen av nye medikamenter og metoder av de fire toppdirektørene i de regionale helseforetakene og som utgjør dette Beslutningsforumet.
Det kan synes som om de har økonomi som middel og økonomi som mål, og ikke pasientenes beste. For stadig blir nye og fantastiske behandlinger avslått, av og til gang på gang, der våre naboland for lengst har sagt ja til det samme.

Vi mener at med dagens system, slik det fungerer i praksis, må etikk, helsefag og menneskeverd vike plass. Vi vil derfor få på plass et nytt forum der faglige vurderinger, gjort av helsefolk som har spisskompetanse, skal vurdere hva norske pasienter skal få av nye behandlinger. For vi mener at der de fire økonomene sitter og tar avgjørelsene, blir de faglige vurderingene underlagt kost/nytte-prinsippet.

Vi i Brystkreftforeningen har sett medsøstre dø i påvente av at medisiner skal bli tilgjengelige i Norge, medisiner som altså er i bruk i våre naboland. Og mange av disse våre søstre har vært mødre i unge familier med små barn.

Vi, og unge mødre med oss, vet at det finnes behandling som kan hindre tilbakefall, men som altså ikke er tilgjengelig her. Disse unge mødrene vil gjøre alt for å få være tilstede for sine barn i fremtiden, og, om nødvendig, selge hus og hjem for å betale for medisinene selv.

Dessverre har vi idag allerede et todelt helsesystem der de som har midlene, kan kjøpe seg den helse og de medisiner de ønsker, mens andre, som ikke har de ressursene, må stå på sidelinjen og i verste fall dø i ventekø.

Det verste eksempelet på en slik behandling av en ny medisin, er godkjenningen av Kadzyla. For å ferdigbehandle en innføring av denne medisinen tok det 1038 dager og var gjennom Behandlingsforum hele 8 ganger!

Vi med brystkreft – som er den største kvinnesykdommen – vet at denne kreftformen tok 598 liv i 2017. Vi har etterhvert fått en høyere overlevelse, men det er fremdeles ikke godt nok. Prognosene viser at nesten 600 kommer til å dø av brystkreft i år. Mange av dem kunne ha blitt reddet hadde vi hatt et system som jobbet for pasientene og ikke for økonomene.

Nestleder i foreningen vår, Oluf Dimitri Røe, onkolog og forsker på brystkreft, har sagt det slik: «Persontilpasset behandling kan ikke bli tilgjengelig i Norge så lenge Beslutningsforum er i denne formen.» Dette fordi medisinene bare bli godkjent gruppevis og ikke enkeltvis. Vi mener Beslutningsforum idag strider mot Forvaltningsloven og andre lovverk, blant annet fordi det hverken er ankemulighet eller innsyn i sakene.

Og dette er nok en grunn til at Beslutningsforum må nedlegges i sin nåværende form, den må være faglig forankret og «menneskene bak diagnosene» må stå i sentrum.