- En av Brystkreftforeningens viktigste oppgaver er å beskytte medlemmene våre. Helse, sikkerhet og trygghet veier tungt. Det innebærer at vi i situasjoner som denne koronapandemien ikke tar noen risiko, og at vi ikke utsetter noen for smittefare, understreker daglig leder Beate Christine Wang i Brystkreftforeningen.

Hovedstyret vurderer sammen med Wang situasjonen og sikkerheten knyttet til koronapandemien på ny den 31. august. Dersom Landsmøtet 2020 ikke kan bli avviklet på en trygg måte i år, vurderer Brystkreftforeningen eventuelt andre muligheter eller måter å gjennomføre møtet på. Alle tillitsvalgte i Brystkreftforeningen får ytterligere informasjon om dette etter 31. august.

Smittevern

Alle tillitsvalgte og likepersoner er informert om utsettelsen via e-post tirsdag 21. april. Landsmøtet er allerede utsatt en gang tidligere denne våren. Det var opprinnelig satt til helgen 24.-26. april i år. Men i mars valgte et samlet hovedstyre å utsette møtet på grunn av koronapandemien.

Brystkreftforeningen forhandlet seg deretter vekk fra å måtte innløse avbestillingsgebyret for Landsmøtet i april - mot at foreningen holder det samme arrangementet 20.-22. november i år.

Smittevern blir prioritert framfor et eventuelt økonomisk tap - dersom foreningen må innløse et eventuelt avbestillingsgebyr for Landsmøtet i november.

Ikke til Finland

Hovedstyret i Brystkreftforeningen har besluttet å ikke delta på nordisk konferanse i Finland, Helsinki, 18.-20. september i år. Brystkreftforeningen anbefaler sine medlemmer og tillitsvalgte til å ta en grundig vurdering av egen helsesituasjon før man eventuelt velger å melde seg på konferansen. Hovedstyret anbefaler også å bestille flybilletter med avbestillingsmuligheter. Årsaken er at smittespredningen av koronaviruset i Norden er uoversiktlig.

Styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen jobber for at nordisk konferanse skal flyttes til 2021, sammen med Brystkreftforeningene i Danmark, Island og Færøyene.

For spørsmål knyttet til nordisk konferanse i Finland ta kontakt med Europa Donna.