I forbindelse med den tiende utgaven av Europeisk brystkreftkonferanse (EBCC10), som forgår i Amsterdam denne uken, ble utkastet til et manifest om spesialiserte brystkreftsenter publisert. Utkastet er utarbeidet av europeiske ekspert- og brukerorganisasjoner på brystkreftfeltet.

Manifestet oppfordrer til handling for å nå målet om at kvinner og menn med en brystkreftdiagnose i Europa skal få behandling ved spesialiserte brystkreftenheter.

Spesialiserte brystkreftenheter, eller senter, kjennetegnes ved at de oppfyller kravene i europeiske retningslinjer om hvilke tjenester og tilbud som skal finnes hvor brystkreft behandles, samt at det har et pasientvolum som sikrer kvalitet i tjenestene som tilbys.

EU-resolusjoner 
Europa Donna, den europeiske brystkreftforeningen og en av organisasjonene som står bak arbeidet med manifestet, har sammen med internasjonalt fagmiljø innen brystkreft jobbet med opprettelsen av spesialiserte brystkreftsentre siden 2000.

Tross resolusjoner og skriftlige erklæringer fra EU-organer om brystkreft og brystkreftsentre som skal etableres innen 2016, gjenstår mye arbeid før målene er nådd.

– De fleste land vil ikke klare fristen i 2016 om å gi pasienter i EU-land tilgang til spesialiserte brystkreftenheter, eller sentre, tross flere resolusjoner og erklæringer siden 2000 som har oppfordret til dette. Dette betyr at kvinner, og noen menn, ikke får optimalt brystkreftbehandling i Europa, heter det i utkastet til manifestet.

Mye igjen av 2016
På bakgrunn av dette utarbeides manifestet med formål om å få fart på arbeidet med opprettelse og sertifisering av brystkreftsenter i flere europeiske land. 

– Det er fremdeles tid til å ta store steg i 2016. Derfor ber vi politiske og administrative myndigheter, sammen med fagmiljø og brukere, om å fremme og oppmuntre til brystkreftsenter med tverrfaglige team som gir den beste behandlingen og god livskvalitet til kvinner og menn med brystkreft, heter det i manifestet.

Manifestet sier også at «man må anerkjenne at behandling ved slike brystkreftsenter fører til lavere kostnader, så vel som høyere kvalitet på behandlingen.»

Vil påvirke i Norge
Manifestet og dets innhold applauderes av Inger Margrethe Holter, hovedstyremedlem i og Europa Donna-delegat for Brystkreftforeningen. 

– Spesialiserte brystkreftenheter, eller brystkreftsenter som vi til nå har valgt å kalle det i Norge, har vært tema på samtlige konferanser jeg har vært på som Europa Donna-delegat. Det er en utfordring også i Norge å sikre at alle norske brystkreftpasienter får optimal behandling, god livskvalitet gjennom hjelp ved spesialiserte brystkreftsenter, sier Holter. 

– Jeg er glad for at Brystkreftforeningen har satt brystkreftsenter i Norge opp som sak på Landsmøtet i april. Dette håper jeg medfører at vi får debatt og dermed større oppmerksomhet om brystkreftsenter i Norge. På den måten kan vi stå sammen om å påvirke politikere og de forskjellige helseprofesjoner om hvordan brukerne ser viktigheten av å opprette slike sentre i Norge, sier Holter.

Du kan lese mer om brystkreftsenter i siste utgave av Brystkreftforeningens medlemsblad, Athene