Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, trenger en kreftmedisin som ikke betales av det offentlige. Hun sier denne uken til NRK at hun er kritisk til det hun kaller en utvikling der økonomi avgjør hvilken behandling du kan få.

– Vi er i ferd med å skape et klasseskille i Norge. Det kan ikke være slik at det skal være lommeboka som avgjør om folk skal få medisinen de trenger. Jeg klarer meg, men det er mange som ikke gjør det. Denne medisinen burde vært tilgjengelig for alle, slik den er i mange andre land, sier Hestetun til NRK, med referanse til brystkreftmedisinen Kadcyla.

Nei til Kadcyla

Beslutningsforum for nye metoder sa tidligere i år nei til å ta i bruk medisinen ved norske sykehus.

Lars Vorland, leder av Beslutningsforum sier til NRK at de gjerne skulle sagt ja, fordi medisinene virker.

– Men det er for dyrt sammenlignet med effekten. Derfor mener vi at vi kan bruke pengene bedre på andre pasientgrupper, sier han.

Politisk uenighet

NRK følger onsdag opp med en artikkel med intervjuer av Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet og Tove Karoline Knutsen i Arbeiderpartiet.
De to politikerne er svært uenige om situasjonen.

Mens Kjos ifølge NRK «ikke er bekymret over det flere mener er et klasseskille i det norske helsevesenet», reagerer Knutsen på det som er et helsevesen hun ikke ønsker.

Et av Brystkreftforeningens mål i Handlingsplanen frem mot 2018 er å være pådriver for «en mer effektiv prosess for godkjenning og finansiering av nye metoder og medisiner».