Søndag 3. juni konstituerte det nye Hovedstyret i Brystkreftforeningen seg. Styret ble valgt på Representantskapsmøtet i april, med Tone Holsbøe som styreleder. 

På søndagens møte ble Anne Marie Nessimo valgt som nestleder, med spesielt ansvar for likemannstjenesten i foreningen. Kari Eliassen ble valgt som nasjonal Europa Donna-representant, Sissel Bø Stene ble valgt som representant for sentralt forum for brukermedvirkning, Ingvild Røyse Deila er Brystkreftforeningen under 40s hovedstyrerepresentant og Sandra Bolghaug ble valgt til å ha ansvar for tillitsvalgte i Brystkreftforeningen.
De åtte damene vil sammen styre Brystkreftforeningen mot 2014 og vil fokusere på satsingsområdene som blant annet er seneffekter etter brystkreft, metastatisk brystkreft, støtteordninger for behandlingshjelpemiddel, individuelt behandlingstilbud med mer.

Hele styret finner du mer informasjon om her

Du kan lese mer om Hovedstyret i Athene nr. 2-12 som er i postkassene til alle medlemmer i midten av juni.

Neste hovedstyremøte i Brystkreftforeningen vil bli avholdt 25.-26.august 2012.
Om du har saker du ønsker skal behandles i Hovedstyret kan dette meldes inn til sekretariatet innen august.

Protokoller fra Hovedstyremøtene gjøres tilgjengelig på Brystkreftforeningens nettsider under kategorien Hovedstyret.