Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug

– Denne dagen har vært fylt av tårer og smil, sier styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne.

Hun håpet inderlig at Trodelvy skulle godkjennes mandag 19.6, og forteller at dagen har vært preget av mange tårer etter at hun fikk vite nyheten.

– Jeg har grått gledestårer, men også grått noen tårer over alle som ikke fikk tilbud om denne behandlingen, sier en preget styreleder.

Utredet i ett og et halvt år

Brystkreftmedisinen Trodelvy var oppe til behandling i Beslutningsforum for tredje gang. Den ble godkjent for pasienter med uhelbredelig trippel-negativ brystkreft. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.07.2023, fordi ny pris gjelder fra denne datoen, skriver Dagens medisin. Saken har vært utredet i ett og et halvt år og medisinen tilgjengelig i 15 europeiske land, deriblant Sverige, Finland, Skottland og England. 

– Det er helt utrolig at det skal ta så lang tid å saksbehandle livsviktige legemidler. Dessverre finnes det mange eksempler på legemidler som blir stående fast i systemet på grunn av lang tidsbruk eller blir ansett som for lite effektive i forhold til pris, sier Utne.

Bli medlem

En nylig publisert rapport viser at Norge i snitt bruker 443 dager fra et legemiddel blir EU-godkjent til det blir innført i den offentlige helsetjenesten. Dette er mye lengre tid enn naboland som Danmark, Sverige og Finland, som bruker i snitt henholdsvis 191 dager, 320 dager og 329 dager.

– Vi håper at det snart kommer en endring i systemet slik at ikke flere pasienter blir lidende av treg saksbehandling og betalingsvilje, sier Utne. 

Tok 11 måneder å få saksbehandler

Hun peker på medisinen Keytruda, som er et av mange legemidler som er rammet av tregheten i systemet. Keytruda er et behandlingsalternativ som kan redusere risiko for tilbakefall hos de med trippel negativ brystkreft. For at Keyutruda i det hele tatt skulle få en saksbehandler hos Statens legemiddelverk, tok det nesten 11 måneder. (Systemet har satt en maksgrense på at det skal tildeles saksbehandler innen 6 måneder.)

–  Vi oppfordrer helsemyndighetene innstendig om å ta en evaluering av metodevurderingen i dette landet. Det er på høy tid at det legges til grunn nye prioriteringer for innføring av legemidler i Norge. Man må snart skjønne at bedre behandlingsalternativer og forlengelse av liv, er til det beste for alle, både personlig og samfunnsøkonomisk, sier hun.

Les kronikken Fremskritt koster