For god kvalitet i helsetjenesten er det sentralt med erfaringer og synspunkt fra brukerne. Brukermedvirkning er viktig arbeid med medisinske kvalitetsregistre.

Tema som vil bli presentert på seminaret:

  • Gjennomgang av resultat fra spørreundersøkelsen til brukerrepresentanter i nasjonale kvalitetsregistre
  • Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester
  • Prosjekt om brukererfaringer/brukerrepresentasjon i FFO
  • Presentasjon og erfaringer med ny interaktiv nettside med resultater fra de nasjonale kvalitetsregistre
  • Hva skjer på registerfeltet