Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan det er å leve med kreftrelatert nevropatisk smerte og å undersøke om det er noen ytterligere støtte eller informasjon som kan være nyttig for personer som lever kreftrelatert nevropatisk smerte. Undersøkelsen tar omtrent 15 minutter, og du må være minimum 18 år for å delta.

change pain

En Europeisk online-undersøkelse for å bedre kunen forstå behovene til kreftpasienter med nevropatisk smerte

Hva blir du spurt om?
Det samles inn informasjon om din sykdomshistorie, din kunnskap om kreftrelatert nevropatisk smerte, den nåværende status for sykdommen og hvordan smerten påvirker ditt liv.

Når vil undersøkelsen finne sted?
Undersøkelsen vil være åpen fra februar 2021 til slutten av mars 2021, med mulig forlengelse til midten av April.

Resultatene av undersøkelsen vil bli delt og kommunisert i mai 2021.

Hvordan delta i undersøkelsen?
Vennligst åpne undersøkelsen på http://bit.ly/PatientsVoiceinCRPN

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte patientvoicecancerpain@hallandpartners.com.

Personvern og anonymitet
Informasjon du oppgir vil bli behandlet strengt konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, og du har rett til å holde tilbake informasjon. Det vil ikke på noe som helst tidspunkt være mulig å identifisere dine individuelle svar i resultater fra denne undersøkelsen, og alt vil gjøres for å bevare din anonymitet. Alle lover når det gjelder å beskytte personopplysningene dine følges og undersøkelsen er i samsvar med personvernforordningen (GDPR).