Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi, hvor enkelte grupper frem til nå har vært fritatt fra å betale egenandel, skal avvikles fra 1. januar 2017. 

Fra årsskiftet må derfor alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. 

Dette betyr at brystkreftopererte som får behandling hos fysioterapeut må betale for behandlingen inntil frikort for egenandelstak 2 eventuelt er nådd. For 2017 er dette egenandelstaket på 1990 kroner.

Automatisk tilsendt frikort

Frikortet skal komme automatisk i posten etter at du har betalt 1990 kroner i egenandeler for 2017. Du slipper altså å søke om frikort når taket for egenandeler er nådd.

Dersom du har betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk.

Når du viser frikortet du har fått tilsendt, slipper du å betale for egenandeler for resten av kalenderåret.

To frikortordninger

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egendalstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Undersøkelse og behandling hos fysioterapi går innunder egenandelstak 2. 

I egenandelstak 2 inngår også egenandeler for:

  • Opphold ved offentlig godkjente rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak
  • Enkelte former for tannbehandling
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF
    (Kilde: HELFO.no/frikort)

Les mer om frikort for helsetjenester hos helsenorge.no.
Les mer om Frikort egenandelstak 2.

Spørsmål? Ring HELFO på 800 43 573 (åpen hverdager 08.00 – 15.30)