- Vi kjempeglade for at Helse Nord gikk inn for dette. En bedre julegave kunne vi ikke få, sier Brit Brækkan.

 

Som Brystkreftforeningens besøksleder ved Nordlandssykehuset, kjenner Brækkan godt til hvor mye det nye tilbudet vil bety for brystkreftrammede i fylket.

 

- Det betyr veldig mye å slippe å reise til Tromsø for strålebehandling, og at man istedenfor kan få tilbudet i Bodø. Bodø er trafikknutepunktet i fylket. Dette betyr kortere reisevei, og et mer helhetlig og tettere behandlingsforløp for brystkreftrammede, sier besøkslederen.

 

100 kvinner årlig

Det var under et møte i Helse Nord onsdag kveld at styret gikk inn for et bedre strålebehandlingstilbud ved sykehuset i Bodø. Nordlandssykehuset har tilbudt lindrende stråling, men for helbredende stråling har pasientene måttet dra helt til Universitetssykehuset i Nord-Norge med beliggenhet i Tromsø.

 

Årlig har det vært snakk om rundt 100 kvinner som har måttet reise til nabofylket for denne behandlingen, ifølge Helgeland Arbeiderblad.

 

Nå har styret bestemt at Nordlandssykehuset skal tilby kurativ stråling av brystkreft. I tillegg skal sykehuset få en strålemaskin til.

 

- Helse Nords vurdering er at behovet for kurativ strålebehandling vil øke. Dermed er det grunnlag for et godt faglig kompetansemiljø både i Tromsø og Bodø. Mange pasienter vil nå også slippe lange reiser, sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum i en pressemelding.

 

Flaggene til topps 

Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, er svært begeistret over at sykehuset nå kan tilby kurativ strålebehandling til brystkreftpasienter. Gleden over vedtaket var så stor at sykehuset heiste flagget for å feire.

 

- Helse Nord RHF har med sitt vedtak forent både hensynet til kreftpasienters beste, og betydningen av å beholde og videreutvikle et sterkt fagmiljø i Nordlandssykehuset, sier Strand i en pressemelding.

 

- Mange kreftpasienter vil nå få strålebehandling nært sitt eget hjem. Det er i seg selv viktig. Men saken poengterer også viktigheten av å beholde og videreutvikle den kreftkirurgiske behandlingen av pasienter som vi har i dag. Slik sett innebærer dagens beslutning en stor faglig stimulans for ansatte i Nordlandssykehuset. Det gir oss muligheten til også fremover å være et faglig sterkt områdesykehus for befolkningen i Nordland, sier Strand.

 

Bedre pasientforløp

Vedtaket er en del av Helse Nords kreftstrategi for 2014-2021. Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol, sier at kreftbehandlingen er god, men at flere krefttilfeller og nye behandlingsformer krever bedre løsninger.

 

- God sammenheng i nøye planlagte pasientforløp på tvers av avdelings- og institusjonsgrenser er det aller viktigste for å få et enda bedre tilbud, sier han.

 

Like og bedre pasientforløp fra fastlege, til sykehus og tilbake til kommunen skal ses i sammenheng. Helse Nord opplyser på sine hjemmesider at innen 1. juli 2014 skal fagråd for kreft ha utarbeidet konkrete planer for hvordan pasientforløp skal gjennomføres for de største diagnosegruppene.