I september fortalte NRK om Gerd-Anita Johannesdatter Berglunds ubehagelige møte med sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Foran andre passasjer ble brystpartiet og protesene hennes undersøkt ved at den ansatte stakk hånda ned under halslinningen. Brystkreftforeningen kjenner til flere eksempler på ubehagelige opplevelser i sikkerhetskontroller, og allerede i mai tok Brystkreftforeningen kontakt med de ansvarlige ved Gardermoen og ba om forklaring, unnskyldning og garanti for at dette ikke skal skje igjen.

Må være bevisste
Regionsjef i Nokas, Arild Svensli, er klar på at medieoppslagene bidro til at det ble satt søkelys på dette internt.
-Hensynet til sårbare grupper blant passasjerene er noe som ligger i utdanningen til våre ansatte, så det er ikke nytt i den forstand. Men det vi må ha fokus på, er at bevisstheten om disse gruppene er tilstede hele tiden og hos alle. Jeg vil gi all ære til Brystkreftforeningen for initiativet til å invitere ulike pasientgrupper til å fortelle om dette selv. Det har vært en ny og viktig opplevelse for oss, sier Svensli.


Arild Svensli er fornøyd med fagdagene og mener kommunikasjon er nøkkelen til en bedre opplevelse i sikkerhetskontrollen.

Flere pasientgrupper
Brystkreftforeningen har sammen med undertøys-og brystproteseforhandler Amoena, Norilco (Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft) og Norges Parkinsonforbund deltatt på fagdager for vaktledere som har ansvar for sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Gjennom konkrete eksempler, presentasjon av stomi-utsyr og ulike brystproteser, ble de Nokas-ansatte kjent med mulige utfordringer for reisende pasienter. De fikk se på stomi-poser, kjenne på silikonproteser og se hvorfor strømper brukes i forbindelse ved lymfeødem.  


Deltakerne på fagdagen fikk nærkontakt med ulike innlegg og proteser som brystkreftopererte kvinner gjerne har.

Eget brystprotese-kort
Gjennomgangstonen i alle innleggene var at kommunikasjon er nøkkelordet. Og da dreier det seg ikke bare om muntlig kommunikasjon.
-I fellesskap har vi kommet frem til at brystkreftopererte kan be om et kort der det forklares at de bærer en eller annen form for brystprotese. Dette kan fremvises en sikkerhetskontrollør i all diskresjon, slik at man vet å ta hensyn til dette. Det er Amoena som vil ha ansvaret for disse kortene som også vil ha et informasjonsskriv om bruken vedlagt. Etter nyttår vi kortene være tilgjengelige hos alle proteseforhandlere i Norge. Disse vil bli delt ut neste gang man henter ut ny protese. Men de som nylig har fornyet protesen sin og likevel snart skal ut og reise, kan få et slikt kort ved å kontakte sin lokale forhandler. Det er viktig å understreke at et slikt kort ikke gjør at man slipper unna en kontroll, men det vil gi indikasjon om at den reisende kanskje ønsker et avlukke, kvinnelig betjening og ikke minst diskresjon.


Norilco har allerede et kort som stomi-pasienter kan fremvise blant annet i sikkerhetskontroller. Et tilsvarende kort vil fra nyttår  tilbys brystkreftoprererte som har innlegg/proteser.

Stresse ned
Regionsjef i Nokas, Arild Svensli, mener et slikt kort kan utgjøre en stor forskjell for både ansatte og passasjerer.
- En flyplass er et stressende miljø der mye skal gå fort. Vi håndterer 11-12 millioner passasjerer i året, og det er ikke vond vilje som gjør at det kan gå litt galt innimellom. Et slikt kort kan utgjøre en stor forskjell fordi det gir oss en slags «time-out» slik at vi kan utvise nødvendig diskresjon og sette ned tempoet. Et slik kort åpner for at en stressa ansatt får et vink om å være en varsom, god lytter for den reisende. For oss vil det være greit å vite tidlig i prosessen at dette er en passasjer som krever visse hensyn. Og nå vet vi alle at kommunikasjon vil gjøre dette bedre for alle, understreket Svensli.

-Lærerikt
De Nokas-ansatte selv var svært fornøyde med innleggene.
- Jeg lærte utrolig mye av å se og høre på innleggene. Ikke minst har jeg lært hvor sårbare disse gruppene faktisk er, og hvor vondt det kan oppleves å bli krenket i en stressende sikkerhetskontroll. Jeg var ikke klar over hvor hardt det går over en kvinnes identitet og selvfølelse å miste et eller begge bryst, og hvor sårbar man da kan føle seg i møte med oss, sier vaktleder Seksan.
-Jeg var klar over at noen kan oppleve en kroppsvisitering som støtende, men min jobb er jo å ivareta sikkerheten til alle. Det er derfor viktig for den reisende å si i fra til oss slik at vi kan finne frem til alternative sikkehetskontrollrutiner, sier vaktleder Trude.


Vaktlederne Trude og Seksan syns det var lærerikt å delta på fagdagen. De lover å spre kunnskapen videre i deres vaktlag slik at alle er bevisste på hvilke hensyn man bør ta i møte med sårbare pasientgrupper.

Spre kunnskap til alle lufthavner
Bjørn Petermann i Avinor overvar også fagdagen. Han sitter selv i en nettverksgruppe med de andre lufthavnene i Norge.
-Det vi har lært på Gardermoen nå, skal jeg ta med videre i nettverket. Vi har 45 lufthavner i Norge og disse har ulike muligheter til å ivareta og imøtekomme alle ønsker. Vi har multifunksjonelle ansatte som gjør mye ulikt, og derfor er det et viktig ansvar for den reisende å si ifra om de har spesielle behov. Jeg lover å informere Securitas og andre samarbeidsgrupper om det vi har lært om her, sa Avinors representant.

Gjensidig respekt
Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne har vært en sterk pådriver for å få i stand et møte mellom pasientorganisasjoner, Nokas og Avinor.

- Å bli tatt på alvor av Nokas og Avinor som inviterte oss til to fagdager med vaktledere har bidratt til større forståelse begge veier.  Vi har startet et samarbeid med god kommunikasjon og gjensidig respekt som jeg mener vil bidra til at våre medlemmer vil føle seg sikrere når de skal ut på reise med fly. Og sikkerhetsvaktene har fått en større kunnskap om vår situasjon.  Så jeg vil bare ønske alle god tur!