Tekst: Cecilie Feen og Marianne Blindheim Eriksen / CoreTrek
Foto: Erik Thallaug

- Legemiddelet Enhertu ble EU-godkjent i januar i år, og studier har vist positiv respons. Nå er Enhertu meldt inn til Beslutningsforum, som vurderer om det ska låpnes for behandlingen i Norge, forklarer Olav Engebråten.

Dersom Enhertu blir tatt inn i det norske behandlingstilbudet, vil den være aktuell for pasienter med diagnosen inoperabel eller metastatisk brystkreft, som tidligere har gjennomgått minst to behandlingslinjer rettet mot HER2.

Tid er som alle vet kritisk i et sykdomsløp, og derfor er vi veldig fornøyde med å være med i en klinisk studie av Enhertu.

– Basert på erfaring vet vi at det kan ta tid før ny behandling blir tilgjengelig for pasientene våre, fordi vurderings-og godkjenningsarbeidet er omfattende. Tid er som alle vet kritisk i et sykdomsløp, og derfor er vi veldig fornøyde med å være med i en klinisk studie av Enhertu, sier Engebråten.

Forsker

Åpner for deltakelse til høsten

Dette er positivt for pasienter som kan være aktuelle for behandling med Enhertu, og Kreftsenteret håper å åpne for deltakelse i studien allerede høsten 2021.

Resultater fra den internasjonale studien DESTINY-Breast01 viser svært lovende respons på Enhertu, med en gjennomsnittlig  progresjonsfrioverlevelse på 16,4 måneder.

– Det ligger noen begrensninger til hvem som kan motta behandlingen fordi den gis under en studie, og dette blir grundig vurdert av spesialister og diskutert med aktuelle pasienter. Men resultater fra den internasjonale studien DESTINY-Breast01 viser svært lovende respons på Enhertu, med en gjennomsnittlig progresjonsfrioverlevelse på 16,4 måneder, fortsetter Olav Engebråten.

Positiv respons på behandlingen så langt

Overlegen forteller videre at det ser ut til at behandlingen tolereres godt av pasienter som mottar den. Enhertu kan gi tilsvarende bivirkninger som tradisjonell cellegift, og noen få opplever at blodprosenten går ned. Det er i tillegg registrert enkelte tilfeller der lungekapasiteten svekkes.

– En behandlingslinje med medikamenter som Enhertu må følges nøye av kyndig personale, som fokuserer på hva som kan oppstå av bivirkninger. Når det er sagt er vi svært positive til utviklingen av denne type medikamenter, og vi vet at det er tilsvarende som snart ligger klare for godkjenning. Dette er lovende for fremtidighåndtering av andre typer brystkreft enn HER2 positiv brystkreft, for eksempel trippelnegativ brystkreft hvor vi har hatt manglende behandlingstilbud, sier overlegen ved Kreftsenteret.

Det haster å komme i gang

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, er både glad og utålmodig.

– Min umiddelbare reaksjon er at det selvfølgelig er flott at Enhertu er vedtatt av EU,men at prosessen for å få den tatt i bruk i Norge er for lang og alt går for sakte. Denne gruppen av pasienter har ikke tid til lange vurderinger fordi de er en gruppe som helst skulle hatt nye behandlingsformer og tatt dem i bruk i går, sier Utne.

Dette er den mest sårbare gruppen som ikke har noe tid å miste. De venter i håp på nye behandlingsmetoder.

– Det er meget bra at det blir satt i gang kliniske tester, men det er en utfordring for Brystkreftforeningen å se på at testene ikke begynner før til høsten. Det burde ha vært et program for kliniske studier klart når behandlingsformen er godkjent, slik at det bare er å sette i gang når det allerede foreligger en godkjenning i EU.

– Dette er den mest sårbare gruppen som ikke har noe tid å miste. De venter i håp på nye behandlingsmetoder og en kunne gitt flere større grunn til å håpe ved at ting blir tatt i bruk i med en gang i stedet for i morgen, sier Utne.

Nye Metoder

  • Legemiddelet Enhertu ble sendt inn til behandling hos Nye Metoder (tidligere Beslutningsforum) 10. desember 2020.
  • Oppdraget ble gitt 18. januar 2021.
  • Metodevurderingen ble påbegynt 26. mars 2021.
  • Ifølge nettsiden til Nye Metoder er det ikke foretatt noen beslutning eller implementering av Enhertu foreløpig. (Kilde: Nye Metoder)


Olav Engebråten

Overlege ved Oslo universitetssykehus, Kreftsenteret
Kreftspesialist siden 2006
Medlem av NBCG arbeidsgruppe for medikamentell behandling
Medlem av Ekspertpanelet
Leder av spesialitetskomiteen i onkologi
Forsker onkologi

 

Kilder i tillegg til samtale med Olav Engebråten:
Healthtalk
Ema