Foto: Taisiia Stupak/Unsplash

Prosjektet «Seksuell helse etter brystkreft» skal kartlegge den seksuelle helsen til brystkreftoverlevere og deres partnere og sammenligne med den generelle norske befolkningen.

Prosjektet trenger nå deltakere fra den generelle befolkningen (som ikke har hatt kreft) og søker etter par som er villig til å la seg intervjue – hver for seg – om sitt seksualliv. Intervjuene vil fortrinnsvis bli gjort elektronisk (Zoom), men hvis du bor i Trøndelag kan fysisk intervju avtales hvis ønskelig. Informasjonen fra intervjuene vil ikke være tilgjengelig for den andre parten.

Les mer om studien

Du kan lese mer om hele studien på prosjektets nettside, og her finner du informasjonsskrivet. Husk at begge parter må aktivt melde seg på hvis dere er par.

Hvis du ikke har en fast partner, eller har en partner som ikke ønsker å delta, kan du likevel melde deg på, men i denne fasen av prosjektet vil vi prioritere deltagere med partnere (som også vil delta).  Trykk her for å melde deg på?

Vigdis Moen er sexolog i prosjektet og vil ta kontakt med dere for nærmere avtale om intervjutidspunkt.