I alt har 163 saker fått medhold siden 2001. I følge TV2 fredag 19. oktober 2012 kan 18 dødsfall relateres til svikt i diagnose eller behandling. Brystkreftforeningens medlem Ingrid Hemmingsen fortalte på TV2 nyhetene at hun ventet unødig i to år på brystkreftdiagnose, fordi sykehuset glemte å ta vevsprøve på henne. I dag er hun 50 % uføretrygdet og sliter med kraftig lymfødem på høgre arm.

Les historien om Ingrid Hemmingsen her.

- Vi krever at Nasjonale retningslinjer for brystkreft blir fulgt under diagnose og behandling i Norge. Det er klart at det kan skje menneskelige feil og problemer kan oppstå, men tallene fra NPE viser en gjennomgående svikt i ulike deler av brystkreftbehandlingen. Dette er tall vi må ta på alvor, sier styreleder i Brystkreftforeningen Tone Holsbøe. Hun presiserer overfor TV2 at tidsnok og riktig diagnose er avgjørende for videre prognose og seneffekter som følge av behandlingen. I dag sliter over 1 av 3 kreftpasienter med senskader. Brystkreftforeningen jobber for at fremtidige pasienter skal behandles av tverrfaglige team på brystkreftsentra. – Dette vil bedre ivareta samarbeid og oppfølging av hver enkelt pasient, sier Holsbøe.

Nøkkeltall og fakta fra NPE, Erstatning etter brystkreft.