Opplæringskonferansen er for tillitsvalgte i Brystkreftforeningens lokalforeninger og Under 40, samt likepersoner. 

På grunn av et begrenset antall plasser er det lokalforeningene i samarbeid med likepersonsledere i sitt område som tildeler kursplasser for nye likepersoner.  

I anledning konferansen markeres også Brystkreftforeningens 25 års-jubileum.

For lokalforeninger som kun har oppgitt deltagerantall, kan etterregistrering med navn og kontaktinformasjon gjøres ved å benytte skjemaet på nettsiden for konferansen.

Trykk her for foreløpig program, mer informasjon og kontaktinformasjon ved spørsmål.