Av: Oddvar Waage. 

Hvis mannfolk ikke vet at de kan få brystkreft, kjenner de ikke etter og de tar heller ikke symptomene på alvor. Vi mannfolk er også litt skeptiske til å gå til legen for undersøkelse. Men det er viktig at man tar tak i dette med én gang og går til legen dersom man får symptomer. Jo tidligere man går til legen, desto mindre behandling trenger man. Så hvis du er usikker oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din nå. Les deg også godt opp og ikke godta uten videre forklaring fra legen dersom du har alvorlige symptomer. 

Menn overser signaler på brystkreft 

Siden det er såpass sjeldent at menn får brystkreft vil mange overse symptomene. Det fører til at sykdommen noen ganger ikke blir diagnostisert før den har spredd seg til andre organer. Dermed kan behandlingen bli mer omfattende og utfallet mer usikkert. 

For meg startet det i 2011. Da kjente jeg en kul på størrelse med en ert ved høyre brystvorte. Under den årlige kontrollen hos bedriftshelsetjenesten tok jeg opp dette med legen. Han tok ultralyd og konkluderte med at kulen var en fettklump. I slutten av 2013 oppdaget jeg at den ene brystvorten gikk innover, og jeg begynte å kjenne en ømhet i huden rundt brystvorten.

Cellegiften sendte meg rett i kjelleren 

I januar 2014 tok jeg dette opp med bedriftslegen, og han henviste meg straks til sykehuset. Der fikk jeg ganske snart diagnosen brystkreft. Jeg var da 62 år og hadde knapt vært borte fra jobb i min yrkeskarriere. Min behandling har vært cellegift, operasjon og stråling.

For meg var det med cellegift det tøffeste, og det sendte meg rett ned i kjelleren. Behandlingen jeg har hatt har vært den samme som for kvinner rammet av brystkreft, men det er ikke så mye forskning på dette med menn og brystkreft.

Av senskader og bivirkninger seks år etter behandling, er jeg mest plaget med nevropatiske smerter og bivirkninger fra hormonbehandling med Tamoxifen. Selv nå etter 6 år er jeg plaget med det. 

Det er mange å takke 


I all elendigheten jeg har hatt er det flere som fortjener positiv omtale. Jeg føler jeg har fått veldig god oppfølging av teamet rundt brystkreftrammede og onkologisk avdeling ved Haugesund sykehus. I tillegg må jeg ta med styret i Brystkreftforeningen Haugalandet. De gjør en kjempejobb og står på 24 timer i døgnet. Jeg prøver å hjelpe litt til ved diverse arrangementer.

Jeg har vært på to kurs ved Montebellosenteret i Hedmark og må si det var en spesiell opplevelse som eneste mann med skikkelig overgangshetetokter. Her fikk jeg viktig informasjon fra andre deltakere og det var to interessante uker med kurs. 

Også arbeidsgiveren min og kollegaene mine har vært fantastiske i sykdomsperioden og i etterkant. For meg har det vært viktig å jobbe under hele sykdomsprosessen. Etter mange år i maritim næring og offshore gikk jeg av med pensjon som maritim inspektør i februar 2020.