Folkehelseinstituttet har laget oversikt over hvilke kreftsykdommer tar flest liv. 

I 2017 døde 10 894 av kreft (ondartet svulst).

Les mer i artikkelen fra FHI.