Ljerka Eljuga, onkolog, Kroatia:
- Jeg er på konferansen fordi det er viktig å høre om det nyeste innen brystkreftbehandling. Det er også nødvendig å møte mennesker og kolleger fra andre land. Vi sees sjeldent i løpet av året, så det er en fin mulighet til å møte dem for diskusjon. Jeg var akkurat på et foredrag om brystkreftbehandling av gravide. De siste årene har vi hatt pasienter i denne gruppen, så det var et veldig interessant og relevant foredrag.

Didier Verhoeven, medisinsk sjef ved brystsenter, Belgia:
- Jeg er her fordi jeg er involvert i behandlingen av og omsorgen for brystkreftpasienter, og dette er en viktig konferanse på området. Konferansen gir en viktig oppsummering av det nyeste innen feltet. For min del handler konferansen mye om diskusjon med kolleger fra andre deler av verden for å høre hvordan de organiserer behandlingen hos seg. Det er nyttige tips å hente fra andre.
Tami Mekel Modiano, sykepleierkoordinator ved brystkreftenhet, Israel:
- Denne konferansen er veldig interessant og ikke minst viktig. Du får oppdaterte data, nye opplysninger og ny kunnskap. Det er også viktig å møte andre i fagfeltet, og delta i diskusjoner med dem. Samtidig må jeg si at vi har kommet langt med brystkreftbehandling. Jeg mener vi har mulighet til å gi pasientene behandling av god kvalitet. Det føles godt, og det er betryggende å vite at vi har kommet så langt.
Mojca Sencar, president i slovenske Europa Donna, Slovenia:
- Gjennom Europa Donna jobber jeg interessepolitisk for brystkreftopererte, og derfor er det viktig å delta her for å dele erfaringer med andre pasientforeninger i Europa. I tillegg er jeg lege. Kunnskapen som deles på denne typen konferanser trenger jeg for å utføre jobben min best mulig. Jeg holder mange foredrag hjemme i Slovenia, og alle pasienter skal vite mest mulig om brystkreft. De skal ha informasjon behandlingen, selve sykdommen og hvordan å leve etter behandling. På denne konferansen synes jeg det har vært mye å lære om blant annet patologi.
Raheem Saeidi, onkolog, Irak:
- Jeg deltar på denne konferansen for å høre om og også forstå den siste utviklingen innen behandling og håndtering av brystkreft. Jeg har blant annet hørt foredrag om hormonterapi, tverrfaglige team ved brystkreftbehandling og strålebehandling. Det er travle dager med et fullt program, men det betyr at det er mye kunnskap å hente. Det har vært veldig bra.