Den ferske rapporten viser at fem sykehus i Norge i dag opererer færre en 100 brystkreftpasienter i året.

– Det er ukontroversielt at det er en sammenheng mellom volum og robusthet, og man bør være minst tre brystkreftkirurger på én avdeling for å dekke fravær og sørge for faglig utvikling. Det er også viktig at det er faglig kompetanse hos alle i teamet som skal jobbe rundt brystkreftpasienter: Det handler ikke bare om kirurgen, men også om onkolog, radiolog, patolog med spesialkompetanse og plastikkirurger, sier Schlichting til Dagens Medisin.

Faglig utvikling

Schlichting, som er seksjonsleder og kirurg ved Oslo Universitetssykehus som i fjor hadde 541 operasjoner, mener den faglige utviklingen bidrar til behovet for mer spesialisering av brystkreftbehandlingen i Norge.

– Norge er et langstrakt land, men det er viktig at vi ikke bare tar hensyn til at det skal være kort reiseavstand for pasientene. Vi trenger sterke, tverrfaglige miljø for å kunne tilby den beste behandlingen, sier Schlichting til avisen. 

Hun oppgir at det ikke finnes dokumentasjon på at brystkreftpasienter får dårligere behandling ved små sykehus.

– De jeg kjenner av kolleger ved små sykehus, er samvittighetsfulle og flinke folk, og dette er ikke en kritikk av arbeidet de gjør. Men vi må tenke langsiktig både når det gjelder rekruttering og fordi det kommer nye behandlingsmetoder som vil kreve større faglig kompetanse hos alle i teamet, sier hun.

– Får det tilbudet de skal ha

Helge Espelid ved Haugesund sjukehus, et av sykehusene med færre en 100 operasjoner i fjor, sier til Dagens Medisin at det med færre kirurger ved lokalsykehuset blir mange inngrep per hånd. Han er kritisk til debatten rundt pasientvolum. 

– Volum og kvalitet er ikke entydige størrelser. Kvinner ved Haugesund sjukehus får absolutt det tilbudet de skal ha. Ellers hadde vi ikke drevet med dette, sier Espelid til Dagens Medisin.

Også NRK.no har omtalt saken. Seksjonsoverlege Knut Holmen ved Sykehuset Levanger, også det et av sykehusene som opererer for få pasienter, mener kvaliteten er god nok.

– Vi sitter ikke på en øy for oss selv. Vi er en del av et stort fagmiljø, og har et nært samarbeid med kollegene på St. Olavs hospital i Trondheim. Når jeg opererer mellom 40 og 70 pasienter hvert år, opererer jeg like mange som kirurgene på de store sykehusene. Det er dessuten alltid en overlege til stede, sier han til NRK.no

Til Dagens Medisin uttaler Holmen at pasienter gjerne har flere fordeler av å være ved mindre sykehus.

Les de fullstendige artiklene hos:

Mer om årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft: