Dagens medisin skriver at studien ifølge lege Joseph A. Sparana, viser at kjemoterapi etter kirurgisk behandling kan unngås hos 70 prosent av brystkreftrammede kvinner hvis det brukes en gentest. Sparana er også assisterende direktør for klinisk forskning ved Albert Einand Montefiore Health System i New York og har ledet studien som nylig ble presentert på ASCO, verdens største kreftkongress.

Kongressen følges også av norske fagfolk, deriblant professor Per Eystein Lønning, Haukeland/UIB og overlege Hans Petter Eikesdal, ved Haukeland. Disse mener funnene er interessante, men demper entusiasmen  (video) og antyder at det er nødvendig med  noen kritiske tanker. Likevel mener de funnene bør indikere en viss endring i praksis også i Norge, eksempelvis med økt bruk av gentesting. 

-Som interesseorgansiasjon og pådriver for bedre behandling for brystkreftrammende, vil vi si at dette virker meget interessant og lovende, sier daglig leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang. 

-Her må vi først og fremst tenke på den enkelte som er rammet og som må gjennomgå cellegift med store påfølgende komplikasjoner. Og da får kostnadsspørsmål komme senere. Vi er glade for alle fremskritt  som gjøres og det er viktig å styrke internasjonalt samarbeid, særlig i Norden.

 

NRKs aktualitetsprogram Her og nå har intervjuet Wang om saken, og her kan du høre programmet. (Innslag nummer fem i programmet).