Innen tre år skal pasienter som overlever kreft bli bedre ivaretatt gjennom «pakkeforløp hjem». Det er målsettingen i den nye nasjonale kreftstrategien for 2018-2022 .

– Det nye og tydeligste i denne kreftstrategien er vektleggingen av nettopp det å leve med kreft og etter kreftbehandling. Det er større oppmerksomhet på pasientens behov for oppfølging, blant annet psykososial oppfølging, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Norsk kreftomsorg står overfor mange store utfordringer, noe som ifølge kreftstrategien stiller store krav både til kapasitet, kompetanse og økt samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helsedirektoratet får i oppdrag å utvikle «pakkeforløp hjem». Men pasienter og fagpersoner skal involveres i utviklingen av det nye pakkeforløpet.
– Det som er nytt er at pakkeforløpet skal trygge overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det skal være et koordinert oppfølgingstilbud, som innbefatter psykososial oppfølging basert på den enkeltes behov. Sentralt her er en koordinatorfunksjon i kommunen, sier helseminister Bent Høie til dagensmedisin.no.