15 millioner av ekstramidlene fra regjeringen går direkte til de sykehusene som har spesialisert seg på disse operasjonene. Av de gjenværende 35 millionene, får Helse Sør-Øst 19 millioner kroner som skal fordeles blant sine sykehus. Oslo universitetssykehus vil få mest av dette.

Se Helse Sør-Øst sin side