I år feirer vi 20-årsjubileum og er en fremtidsrettet og slagkraftig organisasjon, sier Holsbøe.

Navnskifte ble avgjort ved organisasjonens representantskapsmøte fredag 20.april 2012. Det ble også bestemt at foreningen skal inkludere personer som har genmutasjoner og økt risiko for brystkreft. – Med det nye navnet ekskluderer vi heller ingen av brystkreftrammede som ikke er opererte. Navneskiftet er med på å presisere hvem vi er og hva vi jobber for, sier Holsbøe.

Hver dag får ca 8 personer brystkreft i Norge. Brystkreftforeningen jobber for å ivareta brystkreftrammedes interesser og deres omgivelser.

Brystkreftforeningen har per 2012 over 13 000 medlemmer, med 62 lokalforeninger og en gruppe for alle brystkreftrammede under 40 år. Brystkreftforeningen arrangerer hver oktober sammen med Kreftforeningen, Rosa sløyfe-aksjonen. Det siste året har Brystkreftforeningen særlig engasjert seg i rekonstruksjon etter brystkreft og lange ventetider i de ulike helseregionene.

For mer informasjon:
Daglig leder i Brystkreftforeningen, Marit Røyneberg. Tlf 995 55 686,
eller org.konsulent Eva Michelsen Ekroll. Tlf 99 555 684.