– I en verden der alt deles og dokumenteres, er det viktig at forskningsmiljøene gjør det samme. Publisering i anerkjente tidsskrifter eller presentasjoner på konferanser er den vanligste måten for forskere å dele sine nyeste funn med omverdenen, sier Lisa Gregusson Svartdal, webredaktør i Regionalt nettverk for brystkreftforskning.

Hun problematiserer fagspråket som brukes i forskningsformidling:

– Utfordringen er at disse kommunikasjonskanalene henvender seg til personer med høy faglig kunnskap. Med sitt fagtekniske språk og begrensede intuitive fremtoning må man i mange tilfeller være ekspert på området for å forstå innholdet i en forskningsartikkel.

Nettside med forskningsnytt

Kristine Kleivi Sahlberg er
leder for forskningsnettverket.
(Foto: Studio E.)

Denne språk- og formidlingsutfordringen vil Regionalt nettverk for brystkreftforskning gjøre noe med. Det skjer blant annet gjennom nettverkets nettside brystkreftforskning.no og Facebook-side.

– På nettverkets nettside skriver vi om hva som rører seg innen brystkreftforskning og -behandling. Det inkluderer sammendrag fra publiserte artikler om brystkreft fra våre medlemmer, informasjon om pågående og avsluttede brystkreftstudier og nyheter om hva brystkreftforskere i Norge jobber med, opplyser webredaktøren.

– Dette vil vi gjøre lettere for brystkreftpasienter, deres pårørende og andre nysgjerrige ved å dele informasjon om hva som foregår i brystkreftforskningsmiljøene i Norge. Vårt mål er ikke å gjøre det like spektakulært som en tabloidavis’ forside, men beholde det saklige samtidig som vi forenkler og forklarer på en forståelig måte. Vi håper dette initiativet kan bidra til å bygge bro mellom miljøene som driver brystkreftforskning og pasienter/pårørende.

Brukermedvirkning fra Brystkreftforeningen

Nettverket mener også at brystkreftforskning.no er et nyttig sted for pasienter som deltar i kliniske studier.

– Pasienter som takker ja til å delta i slike studier har krav på å få vite hva som gjøres med materiale de har gitt fra seg. Det betyr ikke nødvendigvis at de får direkte informasjon om akkurat sin prøve, men pasienten skal kunne finne beskrivelser om hva som skjer i studien de har blitt med i. Denne informasjonsdelingen er blant målene med nettsiden brystkreftforskning.no, sier leder for nettverket, Kristine Kleivi Sahlberg. 

Regionalt nettverk for brystkreftforskning består av forskere og klinikere fra Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet/St. Olavs Hospital, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Universitetet i Oslo.

I tillegg er Brystkreftforeningen med i nettverket som brukerorganisasjon, som du kan lese mer om i nyeste utgave av Athene.

Regionalt nettverk for brystkreftforskning består av forskere fra syv ulike forskningsinstitusjoner. I tillegg er Brystkreftforeningen med i nettverket som brukerorganisasjon. (Foto: Regionalt nettverk for brystkreftforskning.)