Siver Moestue er professor ved institutt for klinisk og molekylær medisin ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. I høst fikk han forskningsmidler fra Kreftforeningen til et forskningsprosjekt som skal identifisere årsaker til kreftspredning. 

Brystkreft med spredning er så alvorlig at bare rundt én av fire kvinner er i live etter fem år. 
- Svært mange av dem som dør av kreft, dør fordi kreften har spredt seg til andre organer. Prognosene for norske kvinner som får brystkreft, er ganske god, og de aller fleste blir friske. Men noen får spredning til andre organer, og det er farlig. Vi har fortsatt ingen behandling som kan hindre spredning av brystkreft, sier Moestue til Adresseavisen.

I dag finnes det heller ikke gode behandlingstilbud til brystkreftrammede kvinner med spredning. Han ønsker å forstå kreftcellenes biologi samt hvordan de sprer seg. Målet til forskeren er dermed å finne ut hvordan man kan hindre at kreftscellen sprer seg. Noen kvinner har spredning til lymfeknuter rundt brystet, mens andre ikke har slik spredning. Likevel kan det dukke opp metastaser andre steder i kroppen etter flere år.

- Det må bety at noen av brystkreftcellene har revet seg løs fra morsvulsten, og har vært andre steder i kroppen i lang tid før de er blitt trigget til å danne en ny svulst, sier Moestue til Adresseavisen.

Moestues forskningsprosjekt er såkalt grunnforskning hvor målet er at en får ny kunnskap som senere kan anvendes til å utvikle legemidler som hindrer spredning. 
- Det som er håpet, er at vi skal forstå litt mer av spredningsprosessen, slik at det er mulig å angripe cellene i en kreftsvulst før de sprer seg, eller at vi kan finne legemidler som kan angripe de cellene som river seg løs, sier Moestue. 

Les hele artikkelen her.  (Ligger bak betalingsmur)