Det er utviklet et eget program for kreftpasienter, og et for pårørende.
Tilgangen til støtteprogrammene inngår i en pågående studie ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, OUS, og nå inviteres pasienter og pårørende i hele landet til å delta i studien og prøve ut programmene.

Støtteprogrammene Connect pasient og Connect pårørende er utviklet for å hjelpe personer som er berørt av kreft med å mestre utfordringer sykdommen kan gi, gjennom informasjon og kommunikasjon. Hensikten med programmene er å være en ekstra støtte i tillegg til vanlig behandling og oppfølging. Programmene er utviklet med fokus på brukervennlighet slik at det skal være enkelt og oversiktlig å bruke.

Er du kreftpasient eller pårørende og interessert i å prøve ut et nettbasert støtteverktøy? En pågående studie undersøker nytten av en tjeneste som kan hjelpe å mestre utfordringer knyttet til sykdommen.

Hvis du ønsker å delta, se her  for mer informasjon eller kontakt Senter for pasientmedvirkning (SPS) på tlf 97641106.


Kilde: Oslo Universitetssykehus, v./ forsker og prosjektmedarbeider Karin Sygna.