Haakon Wiig er aktiv i Brystkreftforeningen og er spesielt opptatt av de pårørende. Han er også valgt inn som leder av brukerutvalget for NAV Oppland og bruker mye av tiden si på å veilede og hjelpe andre.  Blant annet underviser han på sykepleierutdanninger, i kommuner og på sykehus om hvordan helsepersonell kan ivareta både pasienter, nærstående og pårørende i en vanskelig livssituasjon når det virkelig gjelder.

Og dette har han selv god erfaring fra.
- Jeg var en svært aktiv pårørende for Unni og var med henne flere hundre dager på sykehus. Jeg ble en sykepleier for henne. Vi vokste sammen og fikk en god tid sammen, til tross for alvoret. Jeg lærte mye både om livet, hvordan ta vare på hverandre og ungene våre, men også om sykdommen og behandlingen.

Det er alle disse mange og personlige erfaringene Wiig ønsker å bruke for å hjelpe alle som kommer etter ham.   Det har brakt ham inn i forfattergjerningen også. Nå har han nemlig skrevet bok om kreft og seksualitet etter å ha bidratt til kurs om dette teamet.