Totalt deltok 220 deltagere på Nordisk Konferanse i Oslo denne helgen. 141 av deltakerne kom fra vertsnasjon Norge. 41 kvinner hadde tatt turen fra Sverige, 31 kom fra Danmark, tre fra Island og to fra Færøyene.

Hovedtema for årets konferanse var nordiske utfordringer og samarbeid, med spesiell oppmerksomhet på individualisert screening, nye kreftlegemidler og metastatisk brystkreft.

Selv om brystkreftberørtes situasjon er noe ulik fra land til land, står de nordiske brystkreftorganisasjonene overfor flere av de samme utfordringene på disse områdene. Derfor er et tettere samarbeid ønskelig.

Årlige møter
På konferansens siste dag kunne styreleder i den norske brystkreftforeningen, Olaug Høie Mortensen, avsløre at det i løpet av helgen ble lagt konkrete planer for tettere dialog mellom alle de nordiske brystkreftforeningene.

- Vi har blitt enige om å møtes årlig. Det vil gi mer samarbeid og viktig erfaringsutveksling i arbeidet med de politiske sakene vi jobber med, fortalte Høie Mortensen.

- Færøyene er utfordret til å ta det første steget, slik at vi neste år kan ha et statusmøte for å se hvor langt vi har kommet og hvor veien går videre, sa den norske styrelederen.

Nyttig å sammenligne
Helle Viola Haugaard, nestleder i den danske brystkreftforeningen (DBO), uttalte at mer kunnskap om situasjonen til brystkreftberørte i de nordiske nabolandene også er et viktig verktøy for å nå frem i den politiske debatten på hjemmebane.

- Det er ingen floskel at det er nyttig å sammenligne oss med hverandre, for vi som land har mange likheter både når det gjelder befolkning og det offentliges rolle. Hvordan situasjonen er i våre naboland er relevant i diskusjon med våre myndigheter, mente Haugaard.

Nordisk brystkreftkonferanse vil fortsatt avholdes annet hvert år. Hvem som blir vertsnasjon for konferansen i 2016 er ennå ikke avklart.

Du kan lese mer om den nordiske brystkreftkonferansen i Athene 4/2014.