– Filmen underviser og veileder brystkreftopererte på en enkel måte, slik at de skal kunne bli selvhjulpne fra første dag, sier Ragna Skigmo Skipstad, initiativtaker til filmen.

Skipstad er fysioterapeut med videreutdanning innen behandling av brystkreftopererte og kreftrelatert lymfødem. Hun omtaler filmen som «en selvhjelpsfilm for brystkreftopererte».

Innholdet i den ferske filmen er basert på den danske fysioterapeuten Kirsten Rosenlund Tørsleffs erfaring og forskning, samt et pilotprosjekt på Rigshospitalet i København.

– Tørsleff-metoden handler om tidlig innsats etter en brystkreftoperasjon. Her lærer du hvordan du på en enkel og effektiv måte behandler og beskytter de områdene som er berørt av operasjonen, sier Tørsleff i åpningen av en film som ble lansert på nettsiden «Fysioflix» denne uken.

Fire ukers program

Filmen utgjør et treningsprogram som går over fire uker. Per uke er det en ti minutters film med flere ulike øvelser.

Programmet som legges opp i videoen er for alle brystkreftopererte, uansett om det har fått en brystbevarende operasjon, primær rekonstruksjon eller mastektomi.

– Det er ikke alltid sammenheng mellom størrelsen på inngrepet og omfanget av funksjonsproblemer det fører med seg. Man kan oppleve nedsatt kraft, hematom og seromdannelse også ved mindre inngrep, og derfor bør alle brystopererte få samme veiledning etter operasjon, mener Skipstad.

God hjelp av tidlig innsats

Ved hjelp av øvelsene i filmen, lærer du ifølge filmskapere å behandle vevet indirekte på den ikke-opererte siden. Det gir bedre sirkulasjon i den opererte siden uten å belaste vevet som er påvirket av operasjonen.

Øvelsene er også fine å benytte i forbindelse med strålebehandling.

– Brystopererte er preget av sykdommen og sykdomsforløpet, men de kan få god hjelp via tidlig innsats. På denne måten opplever de også å være aktive deltakere i egen rehabilitering allerede fra starten av. Tidlig innsats forkorter behandlingsforløpet, og inspirerer pasientene til raskt å klare seg selv ved å holde de utsatte strukturene «levende» inntil de fungerer igjen, mener Skipstad.