Før årsskiftet var det krav om henvisning for å få refundert utgifter til fysioterapi. Dette gjelder altså ikke lenger.

Du må som hovedregel fremdeles betale egenandel for behandling hos fysioterapi til du eventuelt når egenandelstaket og får frikort for egenandelstak 2.

I 2018 er dette taket 2.025 kroner, mot 1.990 kroner i 2017.

Dersom du benytter fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du selv betale hele behandlingen.