Det tar cirka fem til ti minutter å svare på undersøkelsen.

Klikk her for å delta.

Spørreundersøkelsen pågår i regi av Universitetet i Oslo i samarbeid med Brystkreftforeningen, og resultatene vil bli sammenlignet med en lignende spørreundersøkelse fra 2009.