I går publiserte Kreftregisteret krefttallene for 2023. De viser at det ble registrert 4111 nye brystkrefttilfeller i Norge, 4076 kvinner og 35 menn fikk diagnosen. 

– Dette er en nedgang på 171 tilfeller sammenlignet med 2022 og er svært gledelige tall. Men det er for tidlig å si om dette er en tilfeldig nedgang, eller om det er en positiv trend som vil fortsette i årene fremover, sier styreleder Astrid Langeby Kolbekk i Brystkreftforeningen.

Les mer om symptomer på brystkreft

Flere overlever

Kreftregisterets statistikk viser også gode tall for overlevelse hos brystkreftpasienter. Fem års relativ overlevelse ligger på 92,7 prosent.  

– Selv om dette er et høyt tall, er vi ikke fornøyde før vi når 100 prosent, sier styrelederen.

Du kan lese nøkkeltallene til Kreftregisteret her

– Et av hovedmålene til Brystkreftforeningen er at flere skal overleve brystkreft, med bedre livskvalitet. Dette er noe vi jobber aktivt med for å oppnå og håper vi vil lykkes. Vi har ingen å miste, legger hun til.

Bli medlem

Les mer om behandling av brystkreft