Onsdag 9. desember lanserte regjeringen strategien og handingsplanen for pårørende, "Vi - de pårørende". Målet er å bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs, og at de kan leve gode liv, opplyser regjeringen. 

- Med det blir pårørende løftet fram og anerkjent som en av de viktigste omsorgspersonene til sine nærmeste. Regjeringen kommer med konkrete og gode tiltak. Det er svært positivt at barn og ungdom som pårørende særlig får oppmerksomhet. Det har Brystkreftforeningen vært opptatt av i lang tid, understreker Wang.

Brystkreftforeningen har i lang tid jobbet for å løfte fram pårørende. Foto: Istock / Brystkreftforeningen.

Flere år
Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Mange har store belastninger, og flere opplever at de ikke blir sett eller hørt. Brystkreftforeningen har i flere år jobbet for å løfte fram pårørende og var en av de første som meldte seg inn i Pårørendealliansen.


- Vi så nytten av å være under paraplyorganisasjonen som jobber for å synliggjøre pårørende og deres utfordringer. At alliansen nå sammen med medlemsorganisasjonene har lykkes i å nå fram til regjeringen, er veldig positivt, sier Wang.

Livssituasjon
Et stort pårørendeansvar påvirker livssituasjonen. Derfor mener Wang det er viktig å få en oversikt over pårørendes helse, arbeidsliv og utdanning, slik at de eventuelt kan få den avlastningen og hjelpen som de trenger.  

- Jeg ser at Helse- og omsorgsdepartementet har en årlig resultatoppfølging av konkrete tiltak. Det betyr blant annet at vi som pasientorganisasjon kan etterspørre virkningen av tiltakene, samt utvikling av tilbudet til pårørende og oppfølging av tiltak, sier Wang.