Mange av Brystkreftforeningens medlemmer har alvorlig hjerteproblematikk som senskade etter behandling av brystkreft, og Omland leder et forskningsprosjekt på Ahus rundt denne tematikken.

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge, på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen.

- Brystkreftforeningen er meget glad for denne støtten og i tillegg den økonomiske støtten på kr. 5.300.000 fra Kreftforeningen. Mange av Brystkreftforenigens medlemmer har alvorlig hjerteproblematikk som senskade etter behandling av brystkreft. Mer forskning og kunnskap rundt hjerteskader og brystkreftbehandling vil hjelpe mange fremover, sier daglig leder Beate Christine Wang i Brystkreftforeningen.

Hjerteforskningsprisen
Professor Torbjørn Omland er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019. Omland har de siste 15 årene bygget opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), og hans arbeid har ledet til bedret diagnostikk, risikovurdering og behandling av pasienter med hjertesykdommer. Som første nordmann er Omland medredaktør i det amerikanske tidsskriftet «Circulation», et av verdens ledende kardiovaskulære tidsskrift.

Omland har hatt en særdeles høy vitenskapelig produksjon. Mange av hans artikler har fått internasjonal oppmerksomhet, og er sitert mere enn 12 500 ganger. Omland har vært en internasjonal pionér innen det voksende fagfeltet kardio-onkologi, og har ledet viktige studier knyttet til forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling. Omland har bidratt til opprettelsen av landets første kardio-onkologiske poliklinikk,

Omland er lege og godkjent spesialist både i indremedisin og hjertesykdommer. Han er i dag overlege og professor ved Ahus.


Kreftforeningen støtter PRADA
Brystkreftbehandling gir økt sjanse for å få hjerteskader. Ahus-studien PRADA gir viktig innsikt i hvordan bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen kan forebygge dette. PRADA II er tidligere blitt tildelt forskningsmidler fra Kreftforeningen.  Studien  "Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy", PRADA, viser at faren for hjerteskader kan forebygges ved bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen. 

PRADA II er tildelt 5 300 000 kroner fra Kreftforeningen til videre forskning og denne studien ledes av nettopp professor Omland.
- Vi er veldig glade for å få denne prestisjefulle utdelingen fra Kreftforeningen. Støtten er med på å fremheve viktigheten av arbeidet med å forebygge hjerteskade under brystkreftbehandling, sier forskerne Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck og Torbjørn Omland.   

Studien vil inkludere 300 pasienter med tidlig brystkreft som behandles med potensielt hjerteskadelige medikamenter. Pasientene behandles for brystkreft med cellegift og eventuelle tilleggsbehandlinger som stråleterapi og antistoffet trastuzumab.

Vil kunne endre klinisk praksis
Studiehypotesen er at slike hjerteskader og hjertedysfunksjon kan reduseres eller forebygges ved samtidig behandling med hjertesviktmedisinen Sacubitril-valsartan under og etter cellegiftbehandlingen.
- Målet er å få enda klarere resultater som viser at forebyggende behandling er gunstig for å forebygge hjerteskade, slik at disse kan være med på å endre klinisk praksis, ikke bare i Norge, men internasjonalt, sier Omland.

Les mer om PRADA-studien og andre spennende forskningsprosjekter i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017.