Evalueringen konkluderer med så gode resultater at Mammografiprogrammet fortsetter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

– Resultatene fra denne rapporten tilsier at vi skal videreføre Mammografiprogrammet. Det tror jeg mange blir glade for. Det har vært mye faglig diskusjon om programmet, men resultatene her, med en reduksjon på dødelighet på nærmere 30 prosent, gjør at dette programmet nå blir videreført, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie på NRK P2s Nyhetsmorgen fredag.

Statsråden mottar evalueringsrapporten fra Forskningsrådet i dag, etter at sistnevnte på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner mellom 50 og 69 år til mammografiundersøkelse annet hvert år.

Evalueringen konkluderer med at målet om 30 prosent redusert dødelig av brystkreft nesten er nådd, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

– Vi mener at de mest pålitelige studiene antyder en redusert dødelighet av brystkreft for inviterte kvinner i alderen 50-69 år, fulgt til 79 år, på 20-30 prosent som følge av hele Mammografiprogrammet. Avhengig av øynene som ser, så kan reduksjonen sies å være i nærheten av hovedmålet på 30 prosent, sier leder for styringsgruppen, professor Roar Johnsen ved NTNU til nettstedet.

Overdiagnostikk

Kritikere av Mammografiprogrammet peker ofte på overdiagnostikk som en uheldig konsekvens av mammografiscreening, altså at noen kvinner som deltar får påvist sykdom som ikke ville blitt oppdaget i kvinnens levetid uten screening.

Evalueringen fra Forskningsrådet viser at blant 10 000 kvinner som inviteres til 10 screeningrunder vil rundt 377 få påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft ved screeningen. Av disse vil rundt 27 kvinner unngå å dø av brystkreft som følge av tidlig diagnose og behandling, mens rundt 142 kvinner forventes å få påvist sykdom som ikke ville blitt oppdaget i kvinnens levetid uten screening.

– Det er viktig å huske at det hefter stor usikkerhet ved disse tallene, og at hver enkelt kvinne må vurdere fordeler og ulemper utfra sin egen situasjon når hun skal bestemme seg for om hun vil delta eller ikke, sier Johnsen.

Jobber for forbedring

Utfordringen med overdiagnostikk ble også helseminister Høie konfrontert med i Nyhetsmorgen.

– Overdiagnostikk er alltid en utfordring med å ha screeningprogram. Derfor må vi alltid tenk oss nøye om før vi introduserer nye screeningprogram. Men dette gir så gode resultater at det kommer til å bli videreført. Så må vi stadig forbedre både diagnostisering og behandling, slik at vi reduserer antallet som blir overdiagnostisert og behandles, sier Høie.

Sammfunnsperspektiv

Forskningsrådets evaluering tyder på at Mammografiprogrammet som helhet fungerer slik det kunne forventes, utfra de fleste systematiske gjennomganger av tidligere forsøk.

– Fra et samfunnsperspektiv ser det ut til at balansen mellom kostnader og effekt er innenfor det nivået helsemyndighetene definerer som akseptabelt for helsetjenester, konkluderer evalueringen ifølge Forskningsrådet.

Torsdag ble resultatene fra Verdens helseorganisasjonens (WHO) Institutt for forskning på kreft (IARC) publisert i New England Journal of Medicine. En ekspertgruppe har sett på et stort antall studier om mammografiscreening i Europa, Australia og Nord-Amerika, og konkluderer med at fordelene ved organisert mammografiscreening er større enn ulempene