Mortensen ble valgt som ny styreleder da Brystkreftforeningen hadde representantskapsmøte i helgen. Den ferske lederen var rørt da hun avsluttet representantskapsmøtet med å takke for tilliten.

- Jeg får litt prestasjonsangst når jeg ser på Tone (Holsbøe) og de andre damene i hovedstyret, og hva de har fått til de siste årene. De er fantastiske damer som har gjort en bra jobb. Dette blir som å hoppe etter Wirkola, men jeg skal ikke hoppe alene, sa Mortensen fra talerstolen.

Med seg på hovedstyrelaget får 50-åringen tre nye og fire gjenvalgte styremedlemmer. Bente Elisabeth Solbakken Gjetle (Helse Vest), Kristin Johnsen (Helse Midt-Norge) og Inger Margrethe Holter (Helse Sør-Øst) er de nye ansiktene, mens Oddny Kvalvik og Sandra Bolghaug fra Helse Sør-Øst, Harriet Blindheim (Helse-Nord) og Ingvild Røise (Under 40) fikk tillit for en ny periode.

Vara for Hovedstyret er Hege Marie Strand og Ana Maria Bing (Helse Sør-Øst), Tove Ersland Aae (Helse Midt-Norge), Ester-Johanne Sande (Helse Vest), Torill Eriksen (Helse Nord) og Anne Kari Prestegård (Under 40).

- Vi er en ny sammensetning som må finne vår måte og vår vei å gå. Det er et stort ansvar, sa Mortensen, som de siste årene har vært lokallagsleder i Brystkreftforeningen Haugaland.

Holsbøe, styreleder de fire siste årene, er imidlertid ikke helt ferdig med tillitsvervene i foreningen. Hun ble valgt som ny leder i valgkomiteen. Kari Eliassen, Sissel Bø Stene og Anne Marie Nessimo gikk også ut av hovedstyret etter helgens representantskapsmøte, da alle tre har sittet i to perioder.


Brystkreftforeningens nye hovedstyre med vararepresentanter. Bak fra venstre: Ester-Johanne Sande (vara, Helse Vest), Inger Margrethe Holter (Helse Sør-Øst), Bente Elisabeth Solbakken Gjetle (Helse Vest), Sandra Bolghaug (Helse Sør-Øst), Olaug Høie Mortensen (styreleder), Kristin Johnsen (Helse Midt-Norge) og Ana Maria Bing (vara, Helse Sør-Øst). Foran fra venstre: Oddny Kvalvik (Helse Sør-Øst), Torill Eriksen (vara, Helse Nord), Harriet Blindheim (Helse Nord) og Anne Kari Prestegård (vara, Under 40). Ingvild Røise (Under 40), Hege Marie Strand (vara, Helse Sør-Øst) og Tove Ersland Aae (vara, Helse Midt-Norge) var ikke til stede da bildet ble tatt.