Hovedstyret er godt i gang med arbeidet sitt. Det er en flott gjeng med mye kompetanse, som dere sikkert har lest om på hjemmesiden vår. Medlemmene i Hovedstyret vil etter hvert ta kontakt med lokalforeningene de geografisk representerer i styret.

Hovedstyret og sekretariatet har funnet en god samarbeidsplattform. Vi gleder oss til jobben framover, og arbeider sammen for å få til gode løsninger til det beste for alle i Brystkreftforeningen.

Vi har hatt to styremøter og er godt i gang med å følge Handlingsplanen 2016-2018. Det nye styret ønsker å gjennomføre mer åpenhet ut til medlemmene. Vi ønsker gjerne innspill fra dere for å kunne gjøre jobben vår best mulig. Vi kommer til å legge protokoller fra våre styremøter ut på hjemmesiden vår, slik at dere alle kan lese hva vi har gjort og besluttet. Dette for å gi forståelse for Hovedstyrets arbeid- og beslutninger, og skape et godt samhold i Brystkreftforeningen for oss alle.

Til høsten er Rosa sløyfe-aksjonen i fokus for alle lokalforeningene. Og det legges ned et stort arbeid rundt forbi i det ganske land av dere medlemmer. Tusen takk for at dere stiller opp år etter år! I år er det arvelig brystkreft, genfeil og familie som er i fokus. Helt i tråd med Handlingsplanen og et flott tema å ha fokus på.

Alle dere som har deltatt på informasjonsmøtene har fått informasjon om hva som skal skje i oktober. Uten avsløre for mye, kan det allerede nå være lurt å starte jakten på gamle fotorammer på loft og i kjeller, på loppemarkeder og andre steder, og spraymale rammene i rosa og ha dem med på stand i oktober. Lykke til med arrangementet deres!

Jeg vil på vegne av oss i Hovedstyret og sekretariatet ønske dere alle en riktig god sommer, så snakkes vi til høsten! GOD SOMMER, nyt den!

Hilsen til dere alle fra 
Ester-Johanne Sande
Styreleder Brystkreftforeningen