Dette styret ble valgt på ekstraordinært landsmøte i desember 2017, og Landsmøtet 2018 ga samtlige fornyet tillit.  Styreleder Ellen Harris Utne takket  for tiliten og har utpekt flere prioriterte arbeidsoppgaver for styret. En av disse er å styrke lokalforeningene.

-Det er mange lokalforeninger som sliter med å få rekruttert personer til tillitsverv og vi vil jobbe med tiltak som vil hjelpe med dette.

Samle generasjoner
En annen sak som er viktig for styret, er å bygge broer på tvers av generasjonene.
-Vi har vedtatt at vi har en gruppe for brystkreftdiagnostiserte under 45, men vi må jobbe for at vi alle hører hjemme under samme tak og at enda flere vil føle seg hjemme i foreningen vår og søke medlemskap hos oss, sier Ellen Harris Utne.

Synlighet i debatten
Synlighet er også viktig for det sittende styret.
-Vi skal være synlige og jobbe politisk med de sakene som opptar medlemmene og som har viktig innvirkning på medlemmenes hverdag og livskvalitet. Vi må kaste oss inn i debatten om pris på medikamenter, anbudsrutiner og vise at vi ikke ønsker et klasseskille mellom de som har mulighet for å betale og de som ikke har muligheten. Vi kan ikke ha disse skillene i dagens Norge,  og ønsker likhet for alle!

Styrets sammensetning 2018-2020
Styreleder: Ellen Harris Utne.
Styremedlem Helse Nord: Sølvi Heitmann Korsvik 
Styremedlem Helse Vest: Bente Solbakken Gjetle 
Styremedlem Helst Midt-Norge: Andrea Nogva
Styremedlemmer Helse Sør-Øst: Anette Nordby Strømnes, Bente Godtlibsen, Birte Helene Moen 
Brystkreftforeningen under 45: Terese Lie