Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom flere pasient- og interesseforeninger for kreftberørte, blant annet Gynkreftforeningen, Lungekreftforeningen, PROFO og Brystkreftforeningen. Det er legemiddelselskapet Amgen som har tatt initiativ til undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen søker svar på hvordan det er å leve med kreft, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte. Hva er viktigst for deg? Får du forståelse fra andre?

Ved å delta i spørreundersøkelsen vil du bidra til å gi bedre innsikt i situasjonen til kreftrammede.

Klikk her for å delta.

Det tar cirka 15 minutter å svare på undersøkelsen.