Brystkreftforeningen har støttet prosjektet gjennom flere år via Exstrastiftelsen, hvor prosjektet har fått prosjektmidler.

Dette er et viktig prosjekt, som viser at for å nå alle grupper med informasjon og behandling, må det settet i gang tiltak, for at brystkreftberørte skal møte opp på blant annet mammografiscreening for kvinner mellom 50 og 69 år.  Prosjektet viser hvor viktig forskningen er for å få kunnskap om og inkludere kvinner med annen etnisk opprinnelse med målrettet informasjon, sier daglig leder Beate Christine Wang.


Les artikkel fra NRK her