Det er den færøyske brystkreftgruppe, tilhørende Den færøyske kreftforening «Bot til Bata», som er vertskap for og arrangør av Nordisk brystkreftkonferanse 2018.

Program for konferansen, samt praktisk informasjon, finnes på konferansens nettside. Her finner du også lenke til påmelding og betaling for deltagelse.

Påmeldingsfrist for konferansen er 1. april 2018.

Nordisk brystkreftkonferanse avholdes annet hvert år. Den bidrar til tettere samarbeid mellom brystkreftforeningene i de nordiske landene.

Brystkreftforeningen i Norge var sist vertskap for konferansen i 2014.