Rett før sommeren sa Beslutningsforum for tredje gang nei til å innføre Kadcyla som en del av brystkreftbehandlingen ved offentlige sykehus i Norge.

Både pasienter og behandlere reagerte på avslaget etter at myndigheter og legemiddelfirmaet bak medisinen, Roche, har brukt tre år på å forhandle.

Nå viser sakslisten for Beslutningsforums telefonmøte den 15. august at Kadcyla skal behandles på nytt denne datoen. Det skjer etter at legemiddelselskapet bak brystkreftmedisinene har kommet med et nytt pristilbud, ifølge Dagens Medisin.

Debatten om tilgangen på nye kreftmedisiner har fått mye oppmerksomhet i norske medier gjennom sommeren. Både Roche og Beslutningsforum har kommet med sine synspunkter i innlegg på NRK Ytring:

Mandag 28. august demonstrerer et samlet kreft-Norge mot den urimelige lange tiden det tar før nye kreftmedisiner som Kadcyla tas i bruk ved offentlige sykehus. Det er ventet stor deltagelse i demonstrasjonen, og Brystkreftforeningens hovedstyre oppfordrer medlemmer og andre til å bli med.