250 kvinner skal rekrutteres og vil bli tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Alle deltagere vil få skriftlig informasjon når studie resultatene foreligger. Akupunktørene i studien holder til i Oslo og Viken.

Deltakerne skal leve som normalt, men de som er i kontrollgruppen kan ikke oppsøke akupunktør eller en annen terapeut for behandling for fatigue i studietiden. Alle deltakere i studien kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle tiltak av denne karakter vil bli registrert. Alle deltakerne vil i tillegg fylle ut flere spørreskjemaer ved studiestart, etter avsluttet behandling og etter seks måneder. Utfylling av spørreskjemaene i begynnelsen- og ved avslutningen av studiet kan være tidkrevende, og de anbefaler at ca. 30-45 minutter settes av til dette. Deltakerne som får akupunkturbehandling vil i tillegg registrere eventuelle bivirkninger av behandlingen.

Studien som strekker seg over tre år vil også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue.

De trenger deg
Er du brystkreftoverlever med fatigue og har lyst til å hjelpe til å få denne studien så bra som overhode mulig? Brukermedvirkning i forskningsstudier kan bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen av informasjonsmateriell og utvikling av spørreskjemaer, men også til å forstå pasientgruppens behov slik at disse blir godt ivaretatt i studien. De ønsker derfor å komme i kontakt med to kvinner som er ferdig med kreftbehandling og har fatigue som kan hjelpe dem å se på pasientinformasjon og samtykkeskjema samt spørreskjemaer og brosjyrer slik at all informasjon mot potensielle pasienter i studien er forståelig. Et annet tema de ønsker å finne ut mer om er pasientens bekymringer og måter å adressere disse på, og identifisere måter å løse problemer i forhold til å rekruttere deltakere til studien. De starter rekruttering i august om alt går etter planen.

Første møte blir i løpet av mai. Det er fint om du bor i Oslo eller Viken siden det er i de fylkene vi skal rekruttere pasienter, og at det er greit å komme møte på Høyskolen Kristiania dersom dere skal ha et fysisk møte. De har for tiden alle møter på Zoom.

Er du interessert i å være med? Ta kontakt innen 14. mai med:

Merete Lindén Dahle

Forskningskoordinator AcuBreast
Høyskolen Kristiania, School of Health Science

M +47 982 89 268
meretelinden.dahle@kristiania.no