I forbindelse med møtet ble Hovedstyret konstituert og vararepresentantene tiltrådte Hovedstyret som ordinære styremedlemmer.

I møtet ble det utarbeidet et skriv, utsendt til lokalforeningsledere og likepersoner i Brystkreftforeningen med orientering om situasjonen og samarbeid mot Landsmøtet.

Informasjonsskrivet refererer til juridisk konklusjon om at konstitueringen av styret som fungerer frem til Landsmøtet er gjennomført på riktig måte. Skrivet viser til at alle tre instanser har tillitt til arbeidet som nå gjøres er til beste for Brystkreftforeningen.

En arbeidsgruppe bestående av daglig leder Beate Christine Wang, leder av kontrollkomiteen Anja Staalesen og konstituert styreleder Bente Solbakken Gjetle skal blant annet utarbeide et forslag til konflikthåndteringsstrategi som legges frem for Landsmøtet i april 2016.